LOGOTYPY ORGANÓW NADZORU

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi stanowi formę prowadzenia działalności, która podlega kontroli sprawowanej przez odpowiednie organy nadzoru. Taka sytuacja ma miejsce bez wyjątku w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej.

Kontrola, według jednego z najbardziej popularnych podziałów, może przybierać jedną z dwóch form: kontrolę uprzednią lub kontrolę następczą. Kontrola uprzednia, jak sama nazwa wskazuje, dokonywana jest przez organ przed udzieleniem danemu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z finansami. Na tym etapie nadzorca bada, czy wnioskodawca spełnił warunki przewidziane przepisami prawa, co stanowi warunek pozwalający na wydanie mu zezwolenia.

Wspomniana jako druga kontrola następcza ma miejsce wtedy, gdy podmiot prowadzi już działalność jako instytucja finansowa. Organ nadzoru sprawdza w takich sytuacjach, czy wszystko jest ok.  

Działalność organów nadzoru nie ogranicza się jednak do prowadzania kontroli, podmioty te równie często wydają zalecenia, czy opinie. Większość z nich przybiera formę tradycyjną i dostarczana jest podmiotom nadzorowanym na piśmie. I tu przechodzimy do tematu dzisiejszego artykułu, bo pismo, jak wiadomo, musi wyglądać.

Postanowiłem przyjrzeć się logotypom organów nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej. Po wyłonieniu dziesięciu najciekawszych, przyznałem im miejsca od 1 do 10. Oto mój subiektywny ranking logotypów organów nadzoru:

MIEJSCE 10
Cypr

Długo zastanawiałem się nad branżą, do której takie logo by nie pasowało. Cypr na miejscu 10., za brak finezji, otwiera stawkę.

MIEJSCE 9
Wielka Brytania

Logotyp sam w sobie nie jest zły, szkoda tylko, że bardziej, niż z finansami, kojarzy się z genetyką.

MIEJSCE 8
Austria 

Trochę lepiej, niż poprzednicy lecz nadal brakuje tu finezji.

MIEJSCE 7
Dania

Może się podobać lub nie, kwestia gustu.

MIEJSCE 6
Włochy

Mówiąc krótko, jest ok.

MIEJSCE 5
Węgry

Samo logo jest całkiem spoko, szkoda tylko, że przy jego projektowaniu posłużono się herbem państwa.

MIJESCE 4
Finlandia

Byłoby wyżej, gdyby nie posłużono się herbem.

MIEJSCE 3
Estonia

W mojej ocenie to logo wygląda naprawdę dobrze. Niestety, podobnie jak poprzednicy i tu przy projektowaniu logotypu posłużono się herbem.

MIEJSCE 2
Słowacja

Za zupełną odmienność od prostych motywów geometrycznych, które dominują w tej branży, miejsce 2 dla Słowacji jak najbardziej zasłużone.

MIEJSCE 1
Portugalia

Choć i tutaj dostrzec można wykorzystanie fragmentów herbu państwowego, za dobór kolorów oraz spójną całość, Portugalia otrzymuje miejsce 1. 

Zauważyłeś zapewne, że w zestawieniu nie zamieściłem logotypu Komisji Nadzoru Finansowego. Chciałem w ten sposób zachować obiektywizm. Dla przypomnienia logo KNF wygląda tak:

Które miejsce byś mu przyznał?

 

Share Button

Comments

comments