11 zalet pracowniczych planów kapitałowych

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że przepisy regulujące zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Dla wielu PPK stanowić będzie realną możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Dlaczego warto zostać uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych? Przed Tobą przegląd jedenastu zalet PPK.

 1. Wpłata powitalna oraz dopłaty roczne

Wpłaty powitalne oraz dopłaty roczne są jedną z najczęściej podkreślanych cech pracowniczych planów kapitałowych. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać 250 zł na początku oraz 240 zł po każdym roku oszczędzania? Poza przystąpieniem do PPK (co odbywać się będzie automatycznie) oraz regularnym odprowadzeniem składek (czym zajmie się za Ciebie Twój pracodawca) nie trzeba robić praktycznie… nic.

Gdzie zatem tkwi haczyk?

Jest ich kilka. Po pierwsze, wpłata powitalna oraz dopłaty roczne w pewnych warunkach podlegać będą zwrotowi. Taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład, gdy zrezygnujesz z uczestnictwa w planie i będziesz chciał wypłacić środki przed osiągnięciem 60. roku życia. Haczyk numer dwa, lecz znacznie mniejszy, to konieczność osiągania odpowiedniego poziomu dochodów, a będąc bardziej precyzyjnym, odprowadzenia składek w wymaganej wysokości. W pewnym uproszeniu, jeśli w skali roku suma Twoich składek oraz składek Twojego pracodawcy wyniesie mniej, niż składki należne od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna nie będzie Ci przysługiwać ( od zasady tej jest jednak pewien wyjątek, o którym innym razem).

 1. PPK nie tylko dla osób pracujących na etacie

Krąg osób uprawnionych do przystąpienia do PPK obejmuje nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę ale również zleceniobiorców, osoby wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej. Generalnie wszyscy, zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby, które swoje usługi świadczą w ramach tzw. niepracowniczych stosunków zatrudnienia, o ile podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów, uprawnieni będą do uczestnictwa w PPK. Zrobiło się  trochę zbyt formalnie, dlatego przejdźmy do zalety nr 3.

 1. Składka pracodawcy

Wreszcie jakiś konkret. Może i na pierwszy rzut oka dodatkowe 1,5 % od wynagrodzenia nie robi jakiegoś kolosalnego wrażenia, ale jeśli obowiązkową składkę pracodawcy, bo o niej mowa, pomnoży się najpierw przez 12 miesięcy a następnie jeszcze przez lata pracy pozostałe do ukończenia 60. roku życia, zrobi się z tego całkiem spory pieniądz. A gdy przy wyliczeniach uwzględni się jeszcze fakt, że składki będą „pracować”, to wakacje pod palmą murowane i to w opcji all inclusive.

Z wyliczeń Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że odprowadzając przez 25 lat składki w minimalnej wysokości od wynagrodzenia na poziomie 4 500 zł, uczestnik planu będzie miał do dyspozycji około 113 tys. zł. Znaczną część tej kwoty stanowiły będą właśnie składki pracodawcy.

 1. Wpłata dodatkowa pracodawcy

Uwierzyłbyś, gdyby okazało się, że poza wpłatą podstawową, Twój pracodawca mógłby dorzucić od siebie coś jeszcze? Jeśli nie, to uwierz, bo mowa tu nawet o dodatkowych 2,5% w skali miesiąca. Ustawa o PPK stwarza bowiem możliwość dokonywania przez pracodawcę tzw. wpłat dodatkowych, których maksymalny wymiar może wynieść nie więcej, niż wskazane wyżej 2,5% wynagrodzenia danego pracownika.

 1. Preferencje podatkowe

W określonych sytuacjach zgromadzone przez Ciebie oszczędności nie będą podlegały opodatkowaniu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do większości typowych produktów inwestycyjnych nie zostaniesz obciążony 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

Sprawa z podatkami jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ale o tym w innym odcinku poświęconym podatkom w PPK.

 1. Środki na czarną godzinę

Pisałem już o tym w 10 zaskakujących faktach o pracowniczych planach kapitałowych. Jeśli Ty, Twoja małżonka lub dziecko poważnie zachorujecie, będziesz mógł zawnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych w PPK. Środki te zostaną Ci wypłacone, w zależności od tego, jaką opcję wybierzesz, jednorazowo lub w ratach i w przeciwieństwie do pożyczki na wkład własny, nie będziesz musiał ich oddawać. Co istotne, o tym, na co przeznaczysz wypłacone środki, zdecydujesz Ty sam i nikt nie będzie tego kontrolował. Środki otrzymasz do własnej dyspozycji w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie choroby.

 1. Świadczenie małżeńskie

Jeśli Ty i Twoja żona posiadali będziecie PPK w tej samej instytucji finansowej, po osiągnięciu 60.  roku życia będziecie mogli skorzystać z tzw. świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie polega na skumulowaniu dotychczas wypracowanych przez Was oszczędności na jednym rejestrze oraz wypłacie tych środków w ratach. Czym świadczenie małżeńskie różni się od wypłaty zgromadzonych środków przez każdego z Was z osobna? Różnicę tę widać w chwili śmierci jednego z małżonków.  W przypadku wypłaty środków z PPK indywidualnie, gdy jeden z małżonków umrze, zgromadzone przez niego środki podlegały będą podziałowi w związku z istniejącą wspólnością majątkową, a reszta z nich podlegać będzie dziedziczeniu (lub przekazaniu w ramach zapisu na wypadek śmierci). W przypadku świadczenia małżeńskiego, śmierć jednego z małżonków pozostanie bez wpływu na wysokość wypłacanych świadczeń. Wszystkie pozostałe środki znajdujące się na rachunku małżeńskim, w takiej sytuacji dalej będą wypłacane w ratach małżonkowi pozostającemu przy życiu, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

 1. Konwersja i zamiana

Konwersja i zamiana to terminy znane osobom, które miały już do czynienia z funduszami. Operacje te pozwalają na maksymalizację zysków poprzez przenoszenie środków pomiędzy różnymi (sub)funduszami, tak aby wykorzystać aktualnie panujące trendy. Innym celem konwersji i zamian może być na przykład chęć minimalizacji ryzyka poniesienia straty. Gdy na horyzoncie pojawi się recesja, dzięki konwersji lub zamianie można przenieść zgromadzone środki z ryzykownych produktów do tych, które co prawda będą miały znacznie mniejszy potencjał do wypracowania lukratywnych zysków, ale jednocześnie znacząco ograniczą ryzyko osiągnięcia ujemnych wyników.

Najprościej rzecz ujmując konwersja polega na przeniesieniu dotychczas zgromadzonych środków pomiędzy dwoma różnymi funduszami, zamiana zaś to analogiczna operacja, która odbywa się jednak w ramach tego samego funduszu (środki w takim przypadku przenoszone są pomiędzy subfunduszami; czyli wydzielonymi masami majątkowymi różniącymi się pomiędzy sobą polityką inwestycyjną).

 1. Dziedziczenie i zapis na wypadek śmierci

Środki zgromadzone w PPK, stanowiąc prywatną własność, podlegać będą dziedziczeniu. Jeśli jednak nie chcesz, żeby Twoje oszczędności podlegały podziałowi w ramach postępowania spadkowego, możesz ustanowić zapis na wypadek śmierci, zwany również dyspozycją na wypadek śmierci. Dzięki takiemu zapisowi, osoby, które wskażesz instytucji finansowej, otrzymają zgromadzone przez Ciebie oszczędności, bez konieczności udawania się do sądu czy notariusza.

 1. Automatyczny zapis

Choć pracownicze plany kapitałowe w zamyśle mają być rozwiązaniem powszechnym, to zapewne zgodzisz się ze mną, że samo zrozumienie wszystkich aspektów związanych z ich funkcjonowaniem do łatwych nie należy. Żeby zostać uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych na szczęście nie trzeba przechodzić żadnego testu wiedzy.  Oczywiście, znajomość zasad funkcjonowania PPK oraz obserwowanie trendów rynkowych mogą okazać się pomocne przy próbie wypracowania jak najlepszej stopy zwrotu, jednak w pozostałych aspektach związanych na przykład z koniecznością wypłaty środków w przypadku poważnego zachorowania, z pomocą przyjdzie instytucja finansowa oferująca PPK, którego jesteś uczestnikiem. No ale miało być o automatycznym zapisie. Przechodzę więc do rzeczy. Automatyczny zapis sprawi, że nie będziesz musiał składać żadnej deklaracji związanej z uczestnictwem w PPK, wszystko zrobi za Ciebie Twój pracodawca. A jeśli i on o tym zapomni? Wtedy i tak zostaniesz uczestnikiem planu. Jeśli natomiast zdecydujesz się na rezygnację z PPK, pamiętaj, że będziesz musiał ponawiać ją co 4 lata. Z taką częstotliwością Twój pracodawca niejako ponownie zapisywał Cię będzie do planu, odprowadzając z tego tytułu składki.

 1. Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK oraz wycofanie pieniędzy

Pracownicze plany kapitałowe stanowią atrakcyjne rozwiązanie dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Jeżeli jednak w jakimkolwiek momencie stwierdzisz, że dalsze uczestnictwo w PPK już Cię nie interesuje, albo zwyczajnie potrzebował będziesz zgromadzonych w ramach planu pieniędzy, zawsze będziesz mógł wystąpić o ich zwrot. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji utracisz wszystkie preferencje, w tym wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne, które potrącone zostaną z Twoich oszczędności. Dodatkowo potrącony zostanie Ci również podatek, a 30% środków z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę, jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne, trafi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo utraty praktycznie wszystkich korzyści, pamiętaj, że decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK zawsze należeć będzie do Ciebie i jeśli ją podejmiesz, nie będziesz musiał się z niej nikomu tłumaczyć.

*            *            *

Poznałeś właśnie 11 zalet pracowniczych planów kapitałowych. A jak myślisz, czy PPK mają jakieś wady? Zachęcam Cię do przeczytania o:

Rzecz jasna jeszcze zastrzeżenia. Artykuł bazuje na aktualnej wersji ustawy. Z uwagi na trwającą procedurę legislacyjną, jej ostateczny kształt może ulec zmianie.

Share Button

Comments

comments