FATCA

Jeżeli otrzymałeś w ostatnim czasie list od towarzystwa funduszy inwestycyjnych z prośbą o wypełnienie załączonego do niego formularza, ten artykuł może Cię zainteresować.

O co chodzi?

Chodzi o FATCA, czyli amerykańską regulację nakładającą na instytucje finansowe na całym świecie obowiązek przekazywania informacji o osobach pochodzenia amerykańskiego oraz saldach ich rachunków. A wszystko to po to, żeby uszczelnić amerykański system podatkowy.

Zacznijmy od początku

Wszystko zaczęło się w 2010 r. Wtedy to Kongres USA uchwalił ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, czyli Foreign Account Tax Compliance Act (w skrócie: FATCA). Wydawać by się mogło, że ustawa przyjęta w Ameryce, nie wpłynie w żaden sposób na działalność instytucji finansowych działających w Polsce oraz ich klientów.  A jednak, w sytuacji, gdy jest się światowym mocarstwem można bardzo wiele, włącznie z zaangażowaniem reszty świata w uszczelnianie własnego systemu podatkowego.

Jak FATCA wpływa na uczestników polskich funduszy inwestycyjnych?

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzane przez nie fundusze uznane zostały za zagraniczne instytucje finansowe w rozumieniu FATCA. Bez wdawania się w szczegóły, objęcie TFI oraz funduszy przedmiotową regulacją wiąże się między innymi z potrzebą gromadzenia przez te instytucje określonej kategorii danych. Dlatego też do wybranych uczestników funduszy inwestycyjnych rozsyłane są dziś ankiety z prośbą o ich uzupełnienie.

Kto musi złożyć oświadczenie?

Akcja rozsyłania formularzy FATCA skierowana jest wyłącznie do osób, które nabyły jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w tzw. okresie przejściowym, czyli pomiędzy 30. czerwca 2014 r. a 30. listopada 2015 r.

Jeżeli stałeś się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego przed 30. czerwca 2014 r., możesz być spokojny, określenie Twojego statusu FATCA nastąpiło w oparciu o dane, które znalazły się w posiadaniu TFI i nie ma potrzeby składania przez Ciebie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli natomiast nabyłeś jednostki uczestnictwa lub złożyłeś zapis na certyfikaty inwestycyjne po 30. listopada 2015 r., o określenie swojego statusu FATCA poproszony zostałeś na etapie składania zlecenia. W takim przypadku, uzupełnienie Twoich danych również nie jest wymagane.

Co jeśli nie złożę oświadczenia?

Ostateczny termin na ustalenie statusu FATCA upływa 1. grudnia 2016 r., jeżeli do tego czasu nie złożysz oświadczenia objętego treścią formularza, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zablokuje posiadane przez Ciebie certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa. Oznacza to, że jakiekolwiek dysponowanie tymi aktywami do czasu zniesienia blokady nie będzie możliwe. Podstawę do zniesienia blokady po 1. grudnia 2016 r. stanowić będzie złożenie przez Ciebie oświadczenia.

Podsumowanie:

Jeżeli znalazłeś się wśród osób, do których wysłany został formularz FATCA, warto nie czekać i złożyć oświadczenie jak najszybciej. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której dokonanie decyzji inwestycyjnej nie będzie możliwe z powodu blokady Twoich jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych.

Pamiętaj również, że jeżeli na skutek zmiany okoliczności faktycznych zmieni się również Twój status FATCA, powinieneś niezwłocznie zaktualizować swoje dane.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat FATCA, polecam kontakt z TFI zarządzającym funduszami, których jesteś uczestnikiem.

Share Button

Comments

comments