5 dodatkowych aspektów związanych z funkcjonowaniem PPK, które każdy przyszły uczestnik znać powinien (tak, to jest druga, długo wyczekiwana część)

Ilość roboty sięgająca pod korek, parę wyjazdów, święta, przeziębienie, pies, który zjadł notatki i kilka innych wymówek, sprawiło, że z napisaniem tego artykułu zeszło mi się trochę dłużej, niż pierwotnie zakładałem. W międzyczasie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie, Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął kampanię informacyjną, a pierwsze instytucje finansowe zarejestrowały fundusze cyklu życia.

W poprzedniej części artykułu podzieliłem się z Tobą 12 aspektami związanymi z funkcjonowaniem PPK, o których przyszły uczestnik wiedzieć powinien (link znajdziesz tutaj: link). Dziś przyszedł czas na dalszy ciąg tej pasjonującej opowieści. Zaczynajmy więc!

  1. Nie tylko składka, ale i podatek

Jeśli  interesuje Cię temat PPK, zapewne wiesz już, że przystępując do programu, każdego miesiąca w wariancie podstawowym potrącana będzie z Twojej pensji składka w wysokości 2% wynagrodzenia brutto.

Składka pracownika nie będzie jednak jedynym obciążeniem, które pomniejszy Twój miesięczny budżet. Oprócz niej od Twojego wynagrodzenia odliczona zostanie również zaliczka na podatek dochodowy należna od składki finansowanej przez pracodawcę.  

Zobaczmy, jak wygląda to na przykładzie:

Załóżmy, że miesięcznie zarabiam 3000 zł brutto. W takim wariancie, przed przystąpieniem do PPK, otrzymywałbym na rękę 2 156,72 zł. Po przystąpieniu do PPK otrzymam 2 088,72 zł, czyli o 68 zł mniej. 60 zł wynosiła będzie moja składka do PPK, składka pracodawcy wyniesie 45 zł (nie pomniejszy ona mojego wynagrodzenia), a podatek, który zapłacę od składki odprowadzonej przez pracodawcę wyniesie 8 zł (podatek pomniejszy moje wynagrodzenie).

  1. Maksymalne miesięczne składki mogą wynieść 8% wynagrodzenia brutto

Oprócz składek podstawowych, do PPK będą mogły być wnoszone również składki dodatkowe. Ich maksymalny wymiar wynosić będzie – w przypadku składek pracownika 2 % wynagrodzenia brutto, zaś w przypadku składek pracodawcy 2,5% wynagrodzenia brutto. Gdy zsumuje się składki podstawowe oraz składki dodatkowe, okaże się, że maksymalnie do PPK istniała będzie możliwość odprowadzenia składek stanowiących równowartość 8% wynagrodzenia brutto.

Zobaczmy, jak wygląda to na przykładzie:

Jak pamiętasz, zarabiam 3000 zł brutto. Jeśli nie przystąpię do PPK otrzymywał będę na rękę 2 156,72 zł. Jeśli zdecyduję się na uczestnictwo w programie i zarówno ja jak i mój pracodawca będziemy poza składkami podstawowymi wnosić również składki dodatkowe w ich najwyższym wymiarze, to na rękę dostanę 2 014,72 zł. Łącznie do PPK ja i mój pracodawca odprowadzimy 240 zł (każdy z nas po 120 zł), zaś moja pensja pomniejszona zostanie o podatek wynoszący 22 zł.

  1. Możesz mieć więcej niż jedno PPK

Jeśli pracował będziesz równolegle w kilku miejscach albo zwyczajnie zmienisz pracodawcę, może być bardziej niż prawdopodobne, że z czasem staniesz się uczestnikiem więcej, niż jednego PPK. O uczestnictwie w kilku PPK będziesz musiał poinformować swojego pracodawcę, a ten, jeśli nie zgłosisz protestu, wystąpi w Twoim imieniu z wnioskiem o dokonanie wypłaty transferowej, co skutkować będzie przeniesieniem wszystkich środków na aktywny rachunek w PPK w jednej instytucji finansowej. Jeśli sprzeciwisz się wypłacie transferowej, Twoje środki spoczywać będą w kilku instytucjach finansowych, które prowadziły dla Ciebie PPK.

  1. Żeby nie przystąpić do PPK, musisz złożyć pisemną deklarację

Jeśli po przeanalizowaniu zasad gromadzenia środków w PPK dojdziesz do wniosku, że program nie jest dla Ciebie, będziesz musiał złożyć pisemną deklarację o braku chęci uczestnictwa w planie. Dokument taki będziesz musiał przedłożyć swojemu pracodawcy.

Podobnie, jak w przypadku braku chęci przystąpienia do PPK, pisemną deklarację będziesz musiał złożyć również jeśli zdecydujesz się na rezygnację z uczestnictwa w planie, do którego zostałeś uprzednio zapisany.

Pamiętaj, że co 4 lata, Twój pracodawca ponownie zapisywał Cię będzie do PPK, co, w przypadku, gdy nie zmienisz swojej decyzji, wiązać się będzie z koniecznością cyklicznego ponawiania powyższych deklaracji.

  1. PPK to zdecydowanie za mało

Na koniec najważniejsze. Jeśli ktokolwiek próbował Cię będzie przekonać, że oszczędzając w PPK zapewnisz sobie dostatnie życie na emeryturze, powiedz mu… żeby swoją historię wsadził między bajki.

Pracownicze plany kapitałowe są stosunkowo ok i zasadniczo lepiej w nich uczestniczyć niż nie, niestety samo PPK nie jest w stanie zapobiec skutkom demografii i coraz niższej stopie zastąpienia (stosunkowi pierwszej emerytury do ostatniej pensji), dlatego też jeśli chciałbyś śladami niemieckich emerytów zwiedzać świat, poza PPK, pomyśl również o IKE, IKZE lub innej długoterminowej formie oszczędzania na emeryturę.

I to byłoby na tyle. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o PPK, zapraszam Cię do przeczytania o:

 

Share Button

Comments

comments