First in first out (FIFO)

jedna z zasad odkupywania przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa, polega ona na odkupieniu w pierwszej kolejności jednostek uczestnictwa, które nabyte zostały przez uczestnika jako pierwsze; zasada FIFO odgrywa znaczenie w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa tego samego funduszu lub subfunduszu w różnych terminach; o ile na dzień odkupienia jednostek uczestnictwa wszystkie z nich posiadają tę samą wartość, o tyle w chwili ich nabycia najczęściej ich wycena potrafi się różnić

Share Button

Comments

comments

« Back to Glossary Index