Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny emitujący jednostki uczestnictwa, posiada nieograniczoną liczbę uczestników, jest najpopularniejszą formą inwestowania przeznaczoną głównie dla osób fizycznych, choć uczestnikiem FIO mogą być również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Share Button
« Back to Glossary Index