Highest in first out (HIFO)

jedna z zasad odkupywania przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jednotek uczestnictwa, polega ona na odkupywaniu w pierwszej kolejności jednostek uczestnictwa, które nabyte zostały po najwyższej wartości; zasada HIFO odgywa znaczenie w przypadku odkupywania przez fundusz jednostek uczestnictwa, które nabywane były przez uczestnika w różnych terminach, spośród wszystkich zasad odkupywania jednostek uczestnictwa jest ona najbardziej korzystna pod względem podatkowym ponieważ w wyniku jej zastosowania następuje ustalenie najniższej z możliwych podstaw do opodatkowania

Share Button
« Back to Glossary Index