Jednostka uczestnictwa

instrument udziałowy emitowany przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty; jednostki uczestnictwa nie posiadają formy dokumentu i zapisywane są w rejestrze uczestnictwa; jednostki uczestnictwa są podzielne, niezbywalne, posiadają zdolność do dziedziczenia

Share Button
« Back to Glossary Index