Karta funduszu

dokument informacyjny zawierający najważniejsze informacje charakteryzujące inwestycję w instrumenty udziałowe danego funduszu

Share Button
« Back to Glossary Index