Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)

dokument informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

Share Button
« Back to Glossary Index