Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad instytucjami prowadzącymi działalność na rynku finansowym

Share Button
« Back to Glossary Index