Likwidator

podmiot prowadzący likwidację funduszu. Co do zasady jest nim depozytariusz, choć równie częstym rozwiązaniem jest prowadzenie likwidacji funduszu przez towarzystwo

Share Button
« Back to Glossary Index