Obligacja

jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje stanowią dopuszczalną klasę aktywów, które mogą być nabywane przez fundusze inwestycyjne, ponadto same fundusze również mogą je emitować. Podstawowy podział obligacji pozwala na wyróżnienie: obligacji zerokuponowych, czyli takich które nabywane są poniżej ceny emisyjnej oraz obligacji kuponowych,  w których zyskiem dla obligatariusza jest określony procent  wypracowany od ceny emisyjnej

Share Button

Comments

comments

« Back to Glossary Index