Opłata dystrybucyjna

jedna z form opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa lub przy przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne, opłata dystrybucyjna nie jest wliczana do ceny emisyjnej, najczęściej ma ona charakter prowizyjny, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości danego zlecenia; w przypadku wielu funduszy istnieje możliwość zwoleniani z opłaty manipulacyjenj lub obniżenia jej wysokości

Share Button
« Back to Glossary Index