Podatek od zysków kapitałowych

potocznie, forma zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzony w 2002 r., obecnie wynosi on 19% wypracowanych zysków, podatkowi od zysków kapitałowych podlegają między innymi:

Share Button
« Back to Glossary Index