Rada inwestorów

organ funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w skład którego wchodzą wybrani uczestnicy funduszu, radzie inwestorów przysługują uprawnienia kontrolne

Share Button
« Back to Glossary Index