Memorandum informacyjne

dokument informacyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego, sporządzany dla potrzeb emisji certyfikatów inwestycyjnych

Share Button
« Back to Glossary Index