Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

najmniej popularny rodzaj fundusz inwestycyjnego, emituje jednostki uczestnictwa, statut SFIO może przewidywać ograniczenia związane z możliwością uczestnictwa w tego typu funduszu, stosuje zróżnicowaną politykę inwestycyjną

Share Button
« Back to Glossary Index