Spółka celowa

najczęściej spółka prawa handlowego lub prawa obcego za pośrednictwem której fundusz realizuje swój cel inwestycyjny, spółki celowe wykorzystywane są w celu optymalizacji podatkowych dokonywanych przez fundusz transakcji, jak również pod względem operacyjnym usprawniają proces inwestycyjny; dzięki spółkom celowym fundusz może dokonywać inwestycji, których bezpośrednia realizacja nie byłaby możliwa

Share Button

Comments

comments

« Back to Glossary Index