Success fee

inaczej: premia za sukces, część wynagrodzenia za zarządzanie pobierana przez Towarzystwo

Share Button
« Back to Glossary Index