Trwały nośnik informacji

na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych to nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, przykładami trwałych nośników informacji są: papier, płyty CD, płyty DVD, pendrive, karty pamięci oraz nośniki mające postać niematerialną, jak chociażby wiadomość e-mail, czy sms

Share Button
« Back to Glossary Index