IKE

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych (obecnie ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) weszła w życie w dniu 1 września 2004 r. Dziś mija blisko 12 lat odkąd oszczędzanie w ramach tego produktu inwestycyjnego jest możliwe. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, IKE otworzyło dotychczas 858 725 osób.  Z jednej strony 856 725 to dużo,…

Continue Reading