Dalszy los ustawy o REIT

W dniu 14 października 2016 roku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości („ustawa o REIT”) – polskiej wersji funduszy typu REIT. Od początku projekt ustawy wskazywał na jego zalążkowy charakter, liczył tylko 13 artykułów zamieszczonych na 5 stronach i wiadome było, iż czeka go dopracowanie podczas konsultacji…

Continue Reading

Analiza założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w odniesieniu do funkcjonujących Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)

Zaprezentowany w lipcu 2016 r. przez wicepremiera Morawieckiego program budowy kapitału, funkcjonujący jako część Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, został w połowie lutego br. oficjalnie przyjęty przez rząd. Zakłada on między innymi utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych, III filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw – tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Program budowy kapitału zakłada, że…

Continue Reading