FUNDUSZE MIESZANE

Jeśli śledzisz losy inwestycji 1000 zł, zauważyłeś zapewne, że wśród funduszy, których jednostki uczestnictwa nabyłem do swojego portfela, znalazły się dwa rodzaje struktur, którym do tej pory nie poświęcałem zbyt wiele miejsca na blogu.

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja na rynkach powoduje, że nie zawsze wybór funduszy akcyjnych jest gwarancją osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Często, gdy rynek leci w dół, topnieją i inwestycje. W takich chwilach ratunkiem do minimalizacji straty okazać się mogą fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone. Czym się one cechują i dla kogo są przeznaczone? O tym już dziś na portfelefunduszy.pl

Oba typy funduszy, zarówno zrównoważone, jak i stabilnego wzrostu, należą do grupy funduszy mieszanych.

Fundusze mieszane to grupa zbiorowych form inwestowania cechująca się polityką inwestycyjną, w ramach której zarządzający nabywają aktywa różnych kategorii. W przypadku funduszy zrównoważonych oraz funduszy stabilnego wzrostu nie powinno więc dziwić, że w ich portfelach znajdują się zarówno instrumenty udziałowe, takie jak akcje, oraz jednocześnie instrumenty dłużne, do których zalicza się między innymi obligacje, czy bony skarbowe.

Fundusze mieszane nie osiągają imponujących stóp zwrotu. W okresach hossy, nawet najbardziej przeciętne struktury akcyjne biją ich wyniki na łeb na szyję. Za to w chwilach załamania, gdy te drugie pikują w dół, fundusze mieszane bądź to nadal pną się w górę, bądź też notują straty stanowiące ułamek tego, co ich bardziej agresywni konkurenci.

Osobami, które powinny być zainteresowane tego typu rozwiązaniami, są inwestorzy akceptujący umiarkowany poziom ryzyka. Fundusze zrównoważone od funduszy stabilnego wzrostu odróżnia inny odsetek instrumentów dłużnych w ich aktywach. Procentowo więcej obligacji i bonów skarbowych znajduje się w portfelach tych drugich, co sprawia, że są one względnie bezpieczniejsze.

Share Button

Comments

comments