KOGO NADZORUJE INSPEKTOR NADZORU?

Gdy w oknie internetowej wyszukiwarki wpisze się hasło “inspektor nadzoru”, większość wyników stanowić będą oferty zatrudnienia pracowników kontrolujących pracę na budowach. Dziś jednak nie o nich. Proszę więc nie zakładać kasków i obuwia ochronnego. Nie będą one potrzebne. Zapraszam do krótkiej charakterystyki compliance officerów.

Zanim jednak przejdę do tematu, warto wyjaśnić, czym jest ten cały compliance.

No to wyjaśniam.

Compliance to dział występujący w każdej instytucji finansowej odpowiedzialny za nadzór zgodności działalności z prawem. Departamenty compliance odgrywają kluczowe znaczenie, gdyż ich zadaniem jest zapobieganie sytuacjom mogącym prowadzić bądź to do odebrania licencji bądź też nałożenia dotkliwych sankcji finansowych. Na czele departamentu compliance stoi compliance officer, czyli inspektor nadzoru.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru?

Zakres kompetencji inspektora nadzoru jest stosunkowo szeroki. Wymaga on od osoby pełniącej tę funkcję nie tylko znajomości przepisów, ale również posiadania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. W ogóle, wymagania, jakie stawiane są przed inspektorami nadzoru powodują, że jest to jedno z najtrudniejszych stanowisk w całym towarzystwie. Jakiś dowód? Bardzo proszę.

Do zadań inspektora nadzoru należy:

  1. ujawnianie i zapobieganie naruszaniu przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących ich działalność;
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych według kryterium zgodności z przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie;
  3. przeprowadzanie kontroli działalności towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych;
  4. nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową, zabezpieczenie dostępu do tych informacji oraz przeciwdziałanie ich wykorzystywaniu przez osoby obowiązane w sposób niezgodny z przepisami prawa lub procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie;
  5. nadzór nad załatwianiem reklamacji uczestników funduszy zarządzanych przez towarzystwo i klientów towarzystwa oraz prowadzenie rejestru reklamacji;
  6. kontrola prawidłowości dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych;
  7. monitorowanie dokonanych przez fundusze zarządzane przez towarzystwo przekroczeń i dostosowań ograniczeń inwestycyjnych;

i wiele, wiele innych.

Kto może zostać inspektorem nadzoru?

Obowiązujące regulacje nie wymagają posiadania od inspektorów nadzoru kierunkowego wykształcenia. W tej pracy pierwszorzędne znaczenie odgrywa doświadczenie. To ono w głównej mierze jest gwarantem dobrego wykonywania zawodu. Z tego też względu raczej nie jest możliwe, aby compliance officerem zostać zaraz po studiach.

Ile zarabia inspektor nadzoru?

To ile zarabia inspektor nadzoru zależy w dużej mierze od skali działalności prowadzonej przez dane towarzystwo. W największych TFI, pracując jako compliance officer, mógłbyś liczyć na jakieś 40 tys. zł miesięcznie. Warunkiem, jaki by Ci stawiano byłoby co najmniej kilka lat doświadczenia, międzynarodowe certyfikaty no i rękojmia należytego wykonywania zawodu. Jak ją sprawdzić? Wystarczy zweryfikować, czy instytucje wyboldowane w Twoim CV nie zaliczyły regulacyjnej wtopy.

Jeśli jesteś na początkach swojej compliancowej kariery i wolisz pracę w trochę mniejszej instytucji, musiałbyś zadowolić się maksymalnie połową powyżej kwoty. A jeśli myślisz o stanowisku (młodszego) specjalisty w departamencie nadzoru, przy zatrudnieniu oczekuj około 6000 złotych brutto miesięcznie.

Podsumowanie

Wydawać by się mogło, że praca na stanowisku inspektora nadzoru jest całkiem spoko. Może zarobki nie są tak imponujące, jak w przypadku zarządzających, ale cały czas są to spore kwoty. High life? No nie do końca. Osobiście uważam, że jest to jedno z najtrudniejszych stanowisk w TFI i sam chyba bym się na nie nie zdecydował.

Kończę wyrażając ogromny szacunek dla wszystkich inspektorów nadzoru. Robicie kawał dobrej roboty.

Bez odbioru.  

Share Button

Comments

comments