MiFID II po polsku- odc. 1 #WPROWADZENIE

No i stało się. W dniu dzisiejszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do wymogów wynikających z regulacji MiFID II. Szczegóły znajdziesz tu.

Tytułem przypomnienia: MiFID II (właściwie: Markets in Financial Instruments Directive II, a jeszcze właściwej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE) to akt prawa unijnego, którego celem jest harmonizacja systemów prawnych państw członkowskich w obszarach takich, jak:

  • warunki prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne;
  • ochrona klientów;
  • systemy kar nakładanych przez organy nadzoru;
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności przez instytucje finansowe;
  • i inne

Uzupełnieniem dyrektywy MiFID II jest rozporządzenie MiFIR (właściwie: Markets in Financial Instruments Regulation, a jeszcze właściwej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012). Oba akty zastąpią aktualnie obowiązujące regulacje składające się na MIFID. Kiedy to nastąpi? Już piszę.

Daty, które warto znać

Do 3. lipca 2017 r. zobowiązani jesteśmy do publikacji przepisów prawa wewnętrznego inkorporujących do polskiego porządku prawnego postanowienia MiFID II. Sama publikacja to jednak nie wszystko. Przepisy te powinny zacząć obowiązywać nie później, niż 3. stycznia 2018 r. A zatem czeka nas sześciomiesięczne vacatio legis, chociaż termin “vacatio” nie jest tu chyba do końca na miejscu, bo o ile z dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością, przynajmniej w początkowym okresie jego obowiązywania, pogoda za oknem będzie wakacyjna, to ogrom pracy, który nas czeka z całą pewnością wakacyjny nie będzie.

Dodam jeszcze, że 3. stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać również rozporządzenie MiFIR.

I można by w tym miejscu powoli wzdychać i myśleć o tym, ilu wakacyjnych grilli nie uda się rozpalić. Proszę się jednak nie martwić na zapas. Na zakasanie rękawów przyjdzie jeszcze czas. Już dzisiaj serdecznie zapraszam do regularnego odwiedzania bloga oraz zapisania się do listy subskrypcyjnej.

Tym artykułem rozpoczynam cykl “MiFID II po polsku”, który na stałe zagościł na https://portfelefunduszy.pl/

A tych z Państwa, którzy myśląc o pracy, załamują ręce, zapraszam do zakładki “Warsztaty”. Tam mała niespodzianka.  

Share Button

Comments

comments