Nota prawna

Nota prawna

Informacje zawarte na stronie internetowej portfelefunduszy.pl nie stanowią formy doradztwa prawnego, doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Właścicicielem serwisu jest Krzysztof Szachogłuchowicz. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów publikowanych na stronie, ani skutki tych decyzji. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub dopuszczeniem się zaniechań pozostających w związku z publikacją treści na niniejszej stronie internetowej.

Materiały graficzne (w tym w szczególności zdjęcia i infografiki) stanowią zasoby własne właściciela serwisu lub są przez niego wykorzystywane w oparciu o licencję CC0.

Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego użycia jakiegokolwiek zasobu niniejszej strony, w tym w szczególności nieautoryzowanego użycia materiałów tekstowych lub materiałów graficznych, do których prawa autorskie przysługują Właścicielowi.

Użycie zasobów publikowanych na portfelefunduszy.pl w celach komercyjnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Właściciela.