Refleksje po pierwszym dniu konferencji uzgodnieniowej dotyczącej PPK

W połowie lutego opublikowany został projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Od tego czasu trwa nieprzerwanie dyskusja na temat kształtu docelowych regulacji. W prowadzonej debacie publicznej głos zabrali do tej pory przedstawiciele wielu środowisk. Ważnym punktem prac nad projektem ustawy jest konferencja uzgodnieniowa, która rozpoczęła się 16. kwietnia, czyli wczoraj.

Duże zainteresowanie PPK

51- dokładnie tyle wynosi liczba podmiotów uczestniczących w opiniowaniu projektu ustawy. Wśród nich, poza organami  administracji publicznej, czy organizacjami zrzeszającymi pracodawców, znalazły się również związki zawodowe oraz kilka instytucji finansowych. W ramach podmiotów zgłaszających poprawki do ustawy znalazłem się i ja. A co do samych poprawek, to łącznie jest ich 1081. Jak na projekt aktu składającego się ze 121. artykułów to całkiem sporo.

W pierwszym dniu konferencji uzgodnieniowej omówione zostały uwagi o charakterze ogólnym. Już na tym etapie widać, że docelowy kształt regulacji będzie musiał zostać znacząco zmodyfikowany w stosunku do aktualnie konsultowanego projektu.

Zielone światło dla funduszy emerytalnych (?)

Jednym z głównych postulatów przedstawianym przez reprezentantów wielu środowisk była potrzeba włączenia do grona podmiotów uprawnionych do oferowania PPK funduszy emerytalnych. Za taką zmianą opowiedziały się nie tylko PTE oraz reprezentująca je Izba Gospodarcza, ale również między innymi Komisja Nadzoru Finansowego.

Więcej podmiotów, to i większa konkurencja. Dla potencjalnych uczestników planów to dobre rozwiązanie.

Czerwone światło dla funduszy zagranicznych

Skoro jesteśmy przy Komisji Nadzoru Finansowego, to trzeba wskazać, że o ile pozytywnie wypowiedziała się ona o włączeniu funduszy emerytalnych do grona podmiotów uprawnionych do oferowania PPK, to negatywnie zaopiniowała możliwość oferowania pracowniczych planów kapitałowych przez fundusze zagraniczne. I tu się z Komisją zgadzam. Trzeba mieć bowiem świadomość, że fundusze zagraniczne nie tworzą jednorodnej grupy wehikułów inwestycyjnych. Na terenie samej Unii rodzajów funduszy jest co najmniej kilka, a SICAV, CCF, ILP, czy ICAV to tylko ich nieliczne przykłady. Do tego są jeszcze Unit Trusty w różnym wydaniu. Wymienionych wyżej kilka form prawnych funduszy różni się między sobą pod względem tak kluczowych aspektów jak chociażby zdolność upadłościowa, czy posiadanie osobowości prawnej lub jej brak. W mojej ocenie dopuszczenie funduszy zagranicznych do możliwości oferowania PPK z całą pewnością nie przyczyniłoby się do przejrzystości zasad oszczędzania na emeryturę w ramach tego produktu.

Tyle samo świeczek na torcie

Kierunkowo omówionym w dniu wczorajszym zagadnieniem była również liczba świeczek na torcie, których zdmuchnięcie warunkowało będzie możliwość wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK. Projekt ustawy przewiduje w tym zakresie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn potrzebę ukończenia 60 lat.

I tu, choć sam poprawki w omawianym zakresie nie zgłosiłem, nie do końca zgadzam się z autorami projektu. Wskazać bowiem należy, że celem ustawy o PPK jest potrzeba „wprowadzenia powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze przedsiębiorstw.”

No właśnie, jako mężczyzna swój cel emerytalny realizować będę nie w wieku 60 lecz 65 lat. A zatem, choć pewnie szybko znajdę sposób na wydatkowanie środków wypłaconych mi z PPK, to na pewno, przynajmniej przez pierwszych pięć lat nie będą to cele emerytalne. W tym czasie będę bowiem pracował otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. Inaczej będzie w przypadku kobiet, tu granica uprawniająca do rozpoczęcia pobierania środków z PPK, z uwagi na niższy wiek przejścia na emeryturę, sprawi, że cel emerytalny zostanie zrealizowany od samego początku wypłaty środków.

Jako kontrargument do powyższego można by wskazać, że „inni”, na których polskie regulacje są wzorowane, wprowadzają równy wiek uprawniający do podjęcia środków. Warto jednak wskazać, że często jest to pochodną równego wieku kobiet i mężczyzn uprawniającego do przejścia na emeryturę. Równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn obowiązuje bowiem w większości krajów położonych na Starym Kontynencie.

* * *

Ciąg dalszy uzgodnień zaplanowano na najbliższą środę. Do tego czasu zachęcam Cię do poczytania o innych produktach umożliwiających oszczędzanie w ramach trzeciego filaru już dziś.

Share Button

Comments

comments