Jak złożyć pierwsze zlecenie?

Z lektury dotychczasowych artykułów wiesz już m.in. czym jest cel inwestycyjny i dlaczego przed pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa zostaniesz poproszony o wypełnienie testu odpowiedniości (jeśli chwilowo zapomniałeś, bez obaw, o celu inwestycyjnym przeczytasz tu, a o teście odpowiedniości tu). Poza już wymienionymi, jest jeszcze kilka innych kluczowych aspektów, które powinieneś poznać przed przystąpieniem do wybranego przez siebie funduszu inwestycyjnego.

Dziś przyszedł czas na wybór najbardziej optymalnej formy złożenia pierwszego zlecenia. Jest w czym wybierać. Obecnie jednostki uczestnictwa można nabyć już nie tylko wypełniając papierowy formularz, ale również składając zlecenie za pośrednictwem telefonu, internetu czy aplikacji mobilnej. Robi wrażenie, prawda? Zanim jednak przejdę do omawiania nowinek technologicznych,  warto pokrótce przybliżyć najstarszą formę nabywania jednostek, czyli wspomniany już…

Papier

Choć rozwiązanie to nie należy do najwygodniejszych, to najprawdopodobniej cały czas jest jednym z najbardziej popularnych.

Papierowy formularz to kilka stron zapisanych drobnym drukiem, dzielących się na sekcje, wśród których wyróżnić można:

Rodzaj zlecenia – wiele podmiotów pośredniczących w przyjmowaniu zleceń posługuje się jednym formularzem, za pomocą którego można nabyć, zbyć (poprzez tzw. zlecenie odkupienia) lub zamienić jednostki uczestnictwa albo też dokonać ich konwersji. Wybór rodzaju zlecenia odbywa się najczęściej poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki. To proste.

Druga sekcja to dane osobowe- tu poza imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania oraz adresem do korespondencji, należy podać również między innymi wszystkie dane niezbędne dla celów podatkowych (jest to istotne, bowiem finalnie, w przypadku, gdy zarobimy na naszej inwestycji, fundusz zobowiązany będzie do zapłaty w naszym imieniu podatku od zysków kapitałowych. Więcej o podatku przeczytasz tu).

Następne są warunki transakcji- w tej sekcji należy wskazać jednostki jakiego funduszu chce się kupić i za ile.

Dalej dane o pełnomocniku- składając zlecenie w formie papierowej możliwe jest ustanowienie pełnomocnika, choć nie jest to konieczne. W tej sekcji często również możliwe jest wskazanie danych małżonka lub osoby, dla której ustanowimy tzw. dyspozycję na wypadek śmierci, co również ma charakter opcjonalny.

Status FATCA- jest to nowa, funkcjonująca od całkiem niedawna sekcja. W jej ramach należy oświadczyć, czy jest się podatnikiem USA. Najczęściej się nie jest i wypełnienie tej sekcji formularza odbywa się błyskawicznie.

O ile określenie statutu FATCA to bułka z masłem, to podanie danych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już takie łatwe nie jest- ta część formularza to już nie są żarty. Żyjąc w globalnym świecie należy pogodzić się z tym, że przy korzystaniu z każdej usługi finansowej, należy wskazać źródło pozyskania środków, jak również cel inwestycji. W tej części należy również oświadczyć, czy jest się osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czy też nią się nie jest. Terminem, który przewija się w tej sekcji jest także „beneficjent rzeczywisty”.

Dużo tego, jednak to jeszcze nie koniec. Jeżeli uda Ci się przejść przez powyższe, czeka Cię jeszcze masa oświadczeń. Po ich odhaczeniu, data, miejsce, podpis i gotowe.

Formularze zleceń mogą nieznacznie różnić się od siebie. Poza wymienionymi sekcjami, możesz spotkać się jeszcze na przykład z pytaniami o formę dostarczania potwierdzeń transakcji. Co do zasady takie potwierdzenie powinieneś otrzymać w formie papierowej.

Dziś coraz częściej, udając się do placówek dystrybutorów, doradca wypełni formularz za Ciebie, to znacznie ułatwia cały proces. W takiej sytuacji, po stronie inwestora pozostaje tylko weryfikacja danych wprowadzonych do systemu oraz złożenie podpisu pod zleceniem.

Telefon

Dawniej dyspozycje telefoniczne stanowiły bardzo wygodną formę składania zleceń. Przez telefon można było śledzić wycenę jednostek oraz weryfikować stan ich posiadania. Dziś dyspozycje telefoniczne należą raczej do rzadkości z uwagi na ich czasochłonność w porównaniu z inną formą składania zleceń, o której za chwilę.

Warto dodać, że korzystanie z dyspozycji telefonicznych wymagało wcześniejszego podpisania umowy, co wiązało się z potrzebą przejścia przez wszystkie formalności wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Konieczne co do zasady było również przejście testu odpowiedniości.

Cechą charakterystyczną dla składania dyspozycji telefonicznych była potrzeba każdorazowej autoryzacji składanych dyspozycji.

Internet

Internetowe platformy transakcyjne stanowią w mojej ocenie najwygodniejszy sposób na dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa. Tu przed złożeniem pierwszego zlecenia niezbędne jest podpisanie umowy. Może odbyć się to na kilka sposobów, w tym zdalnie.

Zawarcie umowy w trybie on-line, bez wychodzenia z domu, wymaga autoryzacji danych. Dziś powszechnie wykorzystywanym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest tzw. przelew autoryzacyjny. Po jego dokonaniu otrzymujemy dane dostępowe do określonej platformy i… można inwestować.

Pisząc o platformach transakcyjnych warto wspomnieć o względach bezpieczeństwa. Barierą przed złożeniem zlecenia przez osobę nieuprawnioną jest autoryzacja każdej transakcji najczęściej poprzez SMS.

Niewątpliwą zaletą internetowych platform transakcyjnych jest, po pierwsze, dostępność bardzo dużej liczby produktów, po drugie, niższa opłata manipulacyjna lub jej brak, po trzecie, możliwość generowania i przetwarzania danych o inwestycjach na różne sposoby.

Większość z systemów transakcyjnych umożliwia dziś tworzenie wykresów, jak również porównywanie wyników naszych inwestycji z wynikami innych produktów dostępnych na rynku.

W przypadku większości platform, istnieje również możliwość ich powiązania z rachunkiem bankowym. Dokonywanie przelewów przy przyjęciu takiego rozwiązania jest naprawdę proste.

Aplikacje mobilne

Postęp technologiczny wymusił na instytucjach finansowych dostosowanie się do bieżących trendów panujących na rynku. Dziś coraz więcej rzeczy można mieć w komórce. Za pośrednictwem smartfona można również składać zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa. Sam nie korzystałem jeszcze z tej formy. Większość aplikacji mobilnych podobna jest do internetowych platform transakcyjnych, przy czym mają one najczęściej okrojoną funkcjonalność.

Korzystanie z tej formy składania zleceń również wymaga uprzedniego zawarcia umowy.

Podsumowanie

Tak pokrótce scharakteryzować można różne sposoby składania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa. Dla mnie ze względów, które wskazałem w artykule najwygodniejszą formą jest internetowa platforma transakcyjna. Ta, z której korzystam pozwala mi na zaoszczędzenie do kilku procent na każdej inwestycji, ze względu na odgórne zwolnienie z opłaty manipulacyjnej. Składanie zleceń przez Internet jest dla mnie bardzo wygodne, a możliwość generowania raportów i wykresów postrzegam, jako kolejną zaletę.

W następnym artykule postaram się odpowiedzieć dlaczego nie da się kupić jednostek uczestnictwa po bieżącej wycenie.

Tymczasem bez odbioru.

 

Share Button

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.