Zwycięzca może być tylko jeden

 

– Nie wierzę, no nie wierzę- tak zareagowałem na podsumowanie wyników z ostatniego miesiąca. Co się stało? Jak do tego doszło? O  tym opowiem Ci za chwilę. Teraz jednak krótkie przypomnienie.

3. października, rozpocząłem akcję Fundusz kontra… W jej ramach, postanowiłem porównać wyniki możliwie bezpiecznego funduszu inwestycyjnego otwartego, ze standardową lokatą bankową.

W trakcie zmagań okazało się, że wniosek o otwarcie lokaty, który złożyłem, nie został rozpoznany. Wyjaśnianie całej sprawy trwało na tyle długo, że otwieranie nowej stało się zupełnie nieprzydane dla Fundusz kontra… Pamiętasz ile miałem zarobić na lokacie? Deponując 1000 zł, po miesiącu miałem  wzbogacić się o 2,39 zł.

Konkurentem dla lokaty miał być fundusz inwestycyjny o możliwie niskim wskaźniku zysku do ryzyka. W siedmiostopniowej skali, wybrałem produkt, któremu przypisana została jedynka.

Jednostki uczestnictwa nabyłem przez internet, co pozwoliło mi uniknąć opłaty manipulacyjnej. Standardowo taka opłata wynosi od 0% do prawie 3%. Całkiem sporo biorąc pod uwagę, że pobierana jest ona od wszystkich wpłaconych środków. Żeby być fair, muszę dodać, że w przypadku funduszy „bezpiecznych” nie powinna ona przekraczać 1 %.

Składając zlecenie nabycia 3. października, stałem się posiadaczem jednostek uczestnictwa dzień później. Można by powiedzieć, że jest to zgodne z praktyką panującą na rynku, choć czasami również bywa i tak, że od chwili złożenia zlecenia do jego realizacji upłynąć musi trochę więcej dni. Informacje o czasie realizacji zlecenia znajdziesz w prospekcie informacyjnym każdego funduszu.

Co by było, gdyby..

Zanim przejdę do podsumowania, pokażę Ci, co by było, gdybym 1000 zł w czasie trwania Fundusz kontra… zainwestował w produkt o innej polityce inwestycyjnej.

Wtedy stopa zwrotu (bez podatku) kształtowałaby się mniej więcej tak:

 

Kategoria funduszu Najwyższa stopa zwrotu

Najniższa stopa zwrotu

Fundusz akcji polskich uniwersalny 3,85% -0,08%
Fundusz akcji europejskich rynków rozwiniętych 1,22% -5,56%
Fundusz akcji europejskich rynków wschodzących 1,41% -4,48%
Fundusz akcji tureckich -3,19% -6,38% 
Fundusz akcji rosyjskich -0,33% -0,63% 
Fundusz ochrony kapitału 0,23% -0,24% 
Fundusz obligacyjny (świat) 0,54%  -0,90%
Fundusz obligacyjny (Polska) 0,53% -0,64% 
Fundusz pieniężny 0,45% – 0,02%

Jak widzisz, gdybym wybrał najlepszy z funduszy uwzględnionych w zestawieniu, zarobiłbym 3,85%. Gdybym jednak wybrał fundusz, który w ostatnim miesiącu stracił najwięcej, miałbym do odrobienia ponad 6 procent.

Koniec jednak z tym gdybaniem. Przejdźmy do rzeczywistości:

Po miesiącu utrzymywania jednostek uczestnictwa na rejestrze zarobiłem:

0 zł

Słownie: ZERO złotych

Jak do tego doszło?

Wycena jednostek mojego funduszu bardzo długo utrzymywała się na niezmienionym poziomie, wynosząc +0,0069%. Wszystko jednak uległo modyfikacji na dwa dni przed zakończeniem inwestycji. Wtedy cały dotychczas wypracowany zysk został skonsumowany, a ja wróciłem do punku wyjścia, nie zarabiając na swojej inwestycji dosłownie nic. Jeśli chcesz wiedzieć, co było tego przyczyną, zachęcam Cię do lektury komentarzy rynkowych. Patrząc na ostatnich kilka tygodni, dochodzę do wniosku, że i tak nie jest źle.

Plusy:

  • Nic nie straciłem

Minusy:

  • Nic nie zarobiłem

Mimo takiego obrotu spraw, komisja sędziowska postanowiła jednogłośnie przyznać zwycięstwo funduszowi. Tylko on bowiem stawił się na ringu.

* * *

I tak właśnie kończy się pierwsza edycja Fundusz kontra… Kilka zaskakujących zwrotów akcji, kilka niespodziewanych okoliczności. Gdybym chciał wszystko podsumować jednym zdaniem, zapewne brzmiałoby ono tak:

Co było, a nie jest…

nie pisze się w rejestr.

Share Button

Comments

comments